Contact

Stichting Vermeer 14

In 1997 is Stichting Vermeer 14 opgericht. Deze stichting ondersteunt een breed scala aan maatschappelijke doelen. Speerpunten zijn wetenschappelijk onderzoek en jeugd, echter altijd vanuit een ondernemend perspectief.

Stichting Vermeer 14 biedt de mogelijkheid om op fiscaal vriendelijke wijze (ANBI) te doneren. Ook het inrichten van een 'fonds op naam' behoort tot de mogelijkheden.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Vermeer 14 waarin stilgestaan wordt bij de uitgangspunten van het beleid, de werving van gelden, het beheer van het vermogen en de besteding van gelden treft u hier aan.

PDF

Jaarrekening

Het meest recente jaarverslag, inhoudende het verslag van het bestuur en de jaarrekening treft u hier aan.

PDF

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Paul van Heekeren
Paul van Heekeren
(Voorzitter)
Ton Schoemaker
Ton Schoemaker
(Secretaris)
Dick Koster
Dick Koster
(Lid)

Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Vermeer 14. Overigens heeft de Stichting geen personeel in dienst. Overeenkomstig de statuten heeft de Stichting als doel:

  • Het verlenen van (financiële) steun op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sport bevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut.
  • Het optreden als beheerder van instellingen met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende doelstelling. Indachtig dit in de statuten geformuleerde kader heeft het bestuur dit nader verbijzonderd in het ondersteunen van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gericht op jeugd en jongeren. Ook wordt er gedoneerd aan maatschappelijke projecten met eveneens jeugd en jongeren als vertrekpunt. De stichting schenkt bij voorkeur aan kansrijke, en ook, risicovolle(re) binnenlandse projecten die in de opstartfase zitten en dientengevolge moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.

Contact


Stichting Vermeer 14
Johannes Vermeerstraat 14
1071 DR AMSTERDAM

Telefoon (020) 570 30 30
Fax (020) 570 30 40
E-mail info@stichtingvermeer14.nl

Bankrelatie
KAS BANK NL37KASA0223507059
KASANL2A t.n.v. Stichting Vermeer 14
RSIN: 806227588
KvK nummer 41217462